skip to Main Content

F.I.N.E

Global Business Making Group

Chúng tôi sẽ nhảy vọt trở thành một chuyên gia nền tảng,
một công ty phát triển tương hỗ và chuyên gia kinh doanh toàn cầu.

Franchise

Global Business Making Group

Nền tảng kết nối hệ thống nhượng quyền thương mại tại 30 quốc gia
Do công ty nhượng quyền thương mại lớn nhất Trung Quốc Kuaidao
(Zhongqingchuang, một công ty con lớn của Kuaidao) đầu tư

MORE VIEW

IT

Global Business Making Group

Vận hành dựa trên nền tảng thương mại, chuỗi khối toàn cầu
(dữ liệu lớn + công nghệ tài chính + thương mại)

MORE VIEW

New Business

Global Business Making Group

Nền tảng kết nối ngành du lịch toàn cầu,
Quan hệ đối tác với Tencent và Weizhong của Trung Quốc
Trung tâm thương mại YouA K phục vụ trung tâm mua sắm giao hàng trong cùng ngày

MORE VIEW

Edu & Enter

Global Business Making Group

Giải trí cùng người nổi tiếng trên Internet, đào tạo chuyên gia quản lý và kinh doanh hoạt động giải trí

MORE VIEW

YOUA PR

Global Business Making Group

Contact

Global Business Making Group

Youa Group Beijing

有啊(北京)国际科贸有限公司
room, 2/F 202, qiheloujie 33, dongcheng District, Beijing, China

Youa Group HK

Room C, 2/F, Capital Trade Centre, 62 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong SAR | Hongkong Office +852) 3501-1325

Youa Group

Địa chỉ : 660 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Điện thoại : +82-70-5101-6741 /
Fax: +82-70-8240-7007

Youa GF

스크롤 탑 버튼
Back To Top