top of page
th.png
2000px-Flag_of_Vietnam.svg.png

ABOUT Youa

Global Cryptocurrency Business  Group

Chúng tôi sẽ tiến bước trở thành DN chuyên về platform,

DN vì sự phát triển chung, DN chuyên về global business.

F . I . N . E .

Tập đoàn kinh doanh tiền mặt toàn cầu hướng tới "Sức mạnh kinh doanh tiền mặt mã hóa tốt nhất thế giới".

Finance

sự đầu tư

Youa GF / Sujianqiji /  zhongqingchuang

IT

IT+Blockchain

(BigData + Fintech + Commerce)

YOA 

New Business

Dự án mới và Tài chính/tín dụng mới

Golden Cross Infinity

Edu.&Enter.

Đào tạo chuyên gia quản lý và giải trí

K-play Contents

Youa Group là DN global business making platform tiên phong trong thúc đẩy tăng trưởng phát triển thông qua đầu tư và incubating, lập kế hoạch và thiết kế item hay dự án xuất sắc thế giới, phù hợp với thị trường bản địa cũng như toàn cầu.

VISION Youa

Our Dream
Comes Tru
e

Cam kết và nỗ lực hướng tới ước mơ

Tập đoàn YouA khẳng định tầm nhìn, điều chỉnh hướng phát triển của tập đoàn phù hợp với trọng tâm động lực phát triển trong tương lai, nhằm hiện thực hóa sự phát triển bền vững trong hơn 100 năm. 「Our Dream Comes True」 hàm ý chúng tôi sẽ nỗ lực để mọi ước mơ của những cá nhân, tổ chức đồng hành cùng YouA Group sẽ thành sự thực.

VISION
F.I.N.E.
bottom of page