top of page
2000px-Flag_of_Vietnam.svg.png
th.png

Global Cryptocurrency Business  Group

Youa Group

Chúng tôi sẽ tiến bước trở thành DN chuyên về platform,

DN vì sự phát triển chung, DN chuyên về global business.

ABOUT

​Global Cryptocurrency

Business  Group

ABOUT Youa

Cùng nhau phát triển, kỷ niệm hạnh phúc cùng sẻ chia,

Thử thách cùng tạo nên giấc mơ của YouA Group được tiếp tục.

BUSINESS

​Global Cryptocurrency

Business Group

Fine Start Youa

Lĩnh vực dự án chính của YouA Group F.I.N.E

Finance

Kết nối global franchise và lưu thông/phân phối

IT

IT+Blockchain (BigData + Fintech + Commerce)

New Business

Dự án mới và Tài chính/tín dụng mới

Edu.&Enter.

 Đào tạo chuyên gia quản lý và giải trí

PR

​Global Cryptocurrency

Business Group

Youa PR

CONTACT

Contact Youa

Success! Message received.

​Global Business Making Group

News Room

News Room
bottom of page